Har du diabetes? Da bør du hvert år bestille time hos fastlegen for å få sjekket

– Blodtrykk
– Føtter
– Blodprøve
– Urinprøve

Minst hvert andre år få sjekket øynene.
Årskontroll eller hyppigere kontroll er viktig for å få kunne justere behandling for å unngå komplikasjoner.

Anbefalt nettsted for deg med diabetes er:

https://www.diabetes.no/