Influensavaksine er forventet i løpet av uke 43. Vi har ikke fått bekreftet dato.


Personer i risikogruppen settes opp på time med helsesekretær for vaksinering fra uke 44. Dette er for å overholde smittevernsreglene. Med forbehold om endringer ved forsinket leveranse på vaksinen.


Personer i risikogruppen som har legetime setter influensavaksine og evt pneumovax inne hos legen.


Lungebetennelse vaksine (pneumovax) er reseptbelagt. Denne kan settes samtidig som influensavaksinen. Resept må bestilles og vaksinen må hentes på apoteket og tas med.

 

Influensavaksinen anbefales for (risikogruppe):

• Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
• Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
• Alle fra fylte 65 år
• Barn og voksne med:

  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

lungebetennelse vaksine (pneumovax) anbefales til:

• Alle personer over 65 år (hvert 10 år, eller oftere ved noen sykdommer).
• Personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret. Vaksinen anbefales også ved flere kroniske sykdommer og enkelte andre sykdommer som gir økt risiko for pneumokokksykdom. Snakk med fastlegen din om du har en sykdom som utgjør økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom.
• Personer som gjennom sitt yrke har økt risiko for smitte som laboratoriepersonell og personer som eksponeres for sveiserøyk.

 

 

Betaling
Influensavaksine har egenandel på 50 kr for dei uten frikort.

Pneumovax koster 150 kr for å sette. 

 

Råd:
- Du må være frisk for å møte opp og ta vaksine
- Møt presis
- Ha på lette klær (ønsker lett tilgjengelig overarm)
- Følge må vente utenfor legekontoret av hensyn til smittevern. (gjelder ikke i spesielle tilfeller)