Coronavirus

Ved mistanke om Coronavirus, ber vi om at du IKKE møter opp uanmeldt ved legekontoret. Dette er for å hindre og begrense evt. smitte.

Vi anbefaler pasienter om å holde seg oppdatert på Folkehelseinstituttes hjemmeside for siste informasjon om coronavirus. Her finnes også oppdaterte reiseråd og informasjon om hvem som skal testes for coronarvirussmitte. 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Dersom du oppfyller kriteriene for å testes for coronavirus, skal du kontakte legekontoret per telefon (ikke sms, og ikke uanmeldt oppmøte). Det vil da bli gjort avtale med deg om hvor og hvordan du skal testes.

Er du i tvil om du skal testes eller ved andre spørsmål, kontakter du Legevakten på tlf: 116 117 

Takk!

 

 

English

Coronavirus

In case of suspected coronaviruswe ask that you DO NOT show up unannounced at the doctor's office. This is to prevent or limit any spread of infection. 

We advise patients to stay updated on the Public Health Institute's website for the latest information on the coronavirus. There are also updated travel advice and information on who to test for coronarvirus infection. 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

If you meet the criteria for testing for coronavirus, contact your doctor's office by phone, not unannounced attendance. An agreement will then be made with you about where and how to test.

If you have any doubts about whether you should be tested or have other questions, contact Legevakt phone number:116 117.

Thank you!