Dette betyr at du nå får sykmeldingen din elektronisk på NAV sine sider. 

Pasienter som har arbeidsgivere trenger ikke lengre å fylle ut del D på papir.
Det er bare noen få pasienter som trenger sykmeldingen på papir fra denne datoen.
Det er pasientens eget valg å bruke papir eller digital sykmelding.

Noen pasienter må fortsatt få sykmeldingen på papir:
- De som ikke har en arbeidsgiver.
- De som får sykmeldinger som gjelder behandlingssdager eller reisetilskudd.
- De som har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige.
- De som ikke har bankID eller annen legimitasjon på høyeste sikkerhetsnivå.
- De som oppholder seg på skjult adresse (kode 6-brukere).

SLIK ER GANGEN I DEN DIGITALE SYKMELDINGEN
- Du som pasient vil få en sms eller en e-post hvor det står:
« Det ligger en melding til deg på nav.no.»
- Du må så logge deg inn på nav.no og finner sykmeldingen din under tjenesten «Ditt sykefravær».
Herfra kan du sende sykmeldingens del C til arbeidsgiver.
- Du vil så få en ny sms eller e-post siste dag i sykmeldingsperioden om at det ligger en søknad på nav.no.
Dette er altså tidligere del D av sykmeldingen.
Fyll så ut søknaden om sykepenger og send den digitalt til NAV og arbeidsgiveren.

Det nye er at søknaden om sykepenger ikke kan sendes før sykmeldingen har gått ut. I søknaden forteller arbeidstakeren hva som har skjedd i løpet av sykefraværet. Etterskuddsvis søknad er i tråd med regelverket som allerede gjelder. Ved sykemeldinger som er lengre enn 31 dager blir perioden delt opp slik at du som pasient kan søke om sykepenger underveis i sykefraværet.

Les mer her: www.nav.no/digitalsykmelding.