Det er ansatt en erfaringskonsulent i virksomhet Aktivisering- og velferd for pårørende til personer med omfattende omsorgsbehov. 

Det er etablert et samarbeid med hjemmetjenesten for å utvikle mer fleksibel avlastning, og andre former for praktisk støtte til pårørende.

Dette er noe av det de kan tilby deg:
- Informasjon.
- Praktisk råd og veiledning.
- Noen å snakke med om din situasjon.
- Avlastning tilpasset din situasjon.

Du trenger ingen henvisning fra lege. Du kan ta direkte kontakt med:
* Erfaringskonsulent Ingunn Rustad Hansen.
Virksomhet Aktivisering og velferdstjenester.
Tlf: 70 16 30 51, mob: 91 14 89 57.
Mail: ingunn.rustad.hansen@alesund.kommune.no

* Helsefagarbeider Dorthe Lise Nøstdal - Hjemmetjenesten.
Tlf: 70 16 30 51, mob: 91 15 63 46.
Mail: dorthe.lise.nøstdal@alesund.kommune.no