Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Kipervika Legesenter

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig, derfor er det tilrettelagt for bestilling av time og resepter via SMS. Husk at du bør ringe dersom du trenger time samme dag.

NB! Om du har luftveissymptomer skal du ikke inn på legekontoret! Du vil da få tilbud om konsultasjon på tlf eller videokonsultasjon.

Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon 70 10 46 50 dersom du ønsker.Aktuelt

Influensavaksine og lungebetennelse vaksine

9. oktober 2020

Influensavaksine er forventet i løpet av uke 43. Vi har ikke fått bekreftet dato.


Personer i risikogruppen settes opp på time med helsesekretær for vaksinering fra uke 44. Dette er for å overholde smittevernsreglene. Med forbehold om endringer ved forsinket leveranse på vaksinen.


Personer i risikogruppen som har legetime setter influensavaksine og evt pneumovax inne hos legen.


Lungebetennelse vaksine (pneumovax) er reseptbelagt. Denne kan settes samtidig som influensavaksinen. Resept må bestilles og vaksinen må hentes på apoteket og tas med.

 

Influensavaksinen anbefales for (risikogruppe):

• Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
• Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
• Alle fra fylte 65 år
• Barn og voksne med:

  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

lungebetennelse vaksine (pneumovax) anbefales til:

• Alle personer over 65 år (hvert 10 år, eller oftere ved noen sykdommer).
• Personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret. Vaksinen anbefales også ved flere kroniske sykdommer og enkelte andre sykdommer som gir økt risiko for pneumokokksykdom. Snakk med fastlegen din om du har en sykdom som utgjør økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom.
• Personer som gjennom sitt yrke har økt risiko for smitte som laboratoriepersonell og personer som eksponeres for sveiserøyk.

 

 

Betaling
Influensavaksine har egenandel på 50 kr for dei uten frikort.

Pneumovax koster 150 kr for å sette. 

 

Råd:
- Du må være frisk for å møte opp og ta vaksine
- Møt presis
- Ha på lette klær (ønsker lett tilgjengelig overarm)
- Følge må vente utenfor legekontoret av hensyn til smittevern. (gjelder ikke i spesielle tilfeller)

 

19. juni 2020

Ferieavvikling Kipervika Legesenter:

John Wilhelmsen: uke 26- 30

Oksana Sjadjuk: uke 28- 29

Terje Enersen: uke 30- 33

Stein- Ove Midtbø: uke 31- 33

4. mars 2020

Åpningstider Påsken 2020:

 

Mand 6.april                      kl. 08.00 - 15.00

(OBS!Redusert bemanning, kun 2 leger tilstede)

Tirsd 7.april                        kl. 08.00 - 15.00

(OBS! Redusert bemanning, kun 2 leger tilstede)

Onsd 8.april                       kl.08.00 – 12.00

(OBS!Redusert bemanning, kun 2 leger tilstede)

9.april- 13.april                 Stengt

 

GOD PÅSKE!

Viktig informasjon!

2. mars 2020

Coronavirus

Ved mistanke om Coronavirus, ber vi om at du IKKE møter opp uanmeldt ved legekontoret. Dette er for å hindre og begrense evt. smitte.

Vi anbefaler pasienter om å holde seg oppdatert på Folkehelseinstituttes hjemmeside for siste informasjon om coronavirus. Her finnes også oppdaterte reiseråd og informasjon om hvem som skal testes for coronarvirussmitte. 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Dersom du oppfyller kriteriene for å testes for coronavirus, skal du kontakte legekontoret per telefon (ikke sms, og ikke uanmeldt oppmøte). Det vil da bli gjort avtale med deg om hvor og hvordan du skal testes.

Er du i tvil om du skal testes eller ved andre spørsmål, kontakter du Legevakten på tlf: 116 117 

Takk!

 

 

English

Coronavirus

In case of suspected coronaviruswe ask that you DO NOT show up unannounced at the doctor's office. This is to prevent or limit any spread of infection. 

We advise patients to stay updated on the Public Health Institute's website for the latest information on the coronavirus. There are also updated travel advice and information on who to test for coronarvirus infection. 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

If you meet the criteria for testing for coronavirus, contact your doctor's office by phone, not unannounced attendance. An agreement will then be made with you about where and how to test.

If you have any doubts about whether you should be tested or have other questions, contact Legevakt phone number:116 117.

Thank you!

 

3. desember 2019

Åpningstider Jul og nyttår 2019/2020

Tirsd. 24 des      08.00 – 12.00

Onsd.25 des      stengt

Torsd.26.des     stengt

Fred 27.des        09.00 – 15.00

Mand. 30.des    08.00 – 15.00

Tirsd. 31.des      08.00 – 12.00

Onsd.01.jan       stengt

Influensavaksine for 2019/2020 Oppdatering

11. oktober 2019

Influensavaksinen for 2019/2020 er desverre forsinket og er forventet å komme i løpet av uke 43.

OBS OBS OBS!!! Mindre bemanning.

11. februar 2019

Fredag den 22.mars 2019, onsdag den 27.mars 2019 og torsdag den 28.mars 2019, vil det bli mindre bemanning på legekontoret pga kurs.

For de av pasientene som har time disse dagene vil alt gå som normalt.

For de av pasientene som hadde planlagt blodprøvetaking eller andre diverse undersøkelser må enten få tatt dette før eller etter disse dagene. 

 

NB! Vi tar fortsatt i mot øyeblikkelighjelp.

Ta gjerne kontakt med oss dersom noe er uklart. 

Influensavaksine for 2018/2019

25. oktober 2018

Vi har nå mottatt Influensavaksinen for 2018.

Influensavaksinen er forbeholdt for de i risikogruppen (se kriterier for risikogrupper lenger ned på siden).

De som ikke tilhører risikogruppen kan høre med sin fastlege om de kan få denne på resept. 

Tider for vaksinasjon er kl.09:00-11:30 og kl.13:00-14:00. Henvend deg i luken for vaksinasjon. 

For noen kan influensa gi alvorlige komplikasjoner. Personer i risikogruppen bør ta influensavaksine årlig.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

- Gravide etter 12 svangerskapsuke (2.og 3. trimester). Gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksinajson.

- Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.

- Alle fra fylte 65 år.

Barn og voksne med:

- Diabetes type 1 og 2.

- Kronisk luftveissykdom, hjerte-og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.

- Kronisk nevrologisk sykdom eller skade. 

- Nedsatt immunforsvar.

- Svært alvorlig fedme (KMI over 40).

- Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege. 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

- helsepersonell som har pasientkontakt.

- Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter.

- Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Legeerklæring ved fravær i videregående skole

21. mars 2018

På grunn av nye fraværsregler for videregående skoler mottar vi en del henvendelser fra elever som ber om legeerklæring for fravær grunnet sykdom.

 

Fravær grunnet sykdom, hvor man er under 10%-grensen trenger man ikke legeerklæring for. Det er først når man overstiger eller står i fare for å overstige denne 10%-grensen at man trenger legeerklæring.

Legeerklæring grunnet sykdom vil fortsatt føres på vitnemålet, men regnes som godkjent fravær.

 

Ved behov for legeerklæring skal eleven inn på legetime. Denne henvendelsen må da prioriteres i forhold til ledige øyeblikkelig hjelp-timer.

Husk å ta kontakt ved første fraværsdag for å få dette journalført. Legeerklæringen kan da tilbakedateres fra første journalførte kontakt med legekontoret dersom eleven ikke får tilbud om time samme dag. 

 

OBS! Legeerklæring ved Diare/oppkast!

Ved tilstander hvor man av smittehygieniske årsaker ikke kan oppsøke legekontoret ved for eks. diare/oppkast tar man telefonkontakt første sykefraværsdag for å få dette journalført og eleven må så ta kontakt igjen med legekontoret når det har gått 48 timer etter siste diare/oppkast for time. 

Bestillinger av resepter via telefon

21. mars 2018

På grunn av stor pågang i morgentimene, vil vi gjerne at dere bestiller resepter pr telefon etter kl 10:00.

Dette er for at vi som helsepersonell skal kunne klare å hjelpe de som trenger øyeblikkelig-hjelp først.

Les flere nyheter