Jan Betten avslutter sitt vikariat som fastlege for Helge Andre Langnes den 31.08.18.

Erik Perez Råheim vil bli den nye vikarierende fastlegen for Helge Andre Langnes og vil da ta over Langnes sine pasientlister.