Senteret sitt bannerbilde

Kipervika Legesenter

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig, derfor er det tilrettelagt for bestilling av time og resepter via SMS. Husk at du bør ringe dersom du trenger time samme dag.

Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon 70 10 46 50 dersom du ønsker.Aktuelt

3. desember 2019

Åpningstider Jul og nyttår 2019/2020

Tirsd. 24 des      08.00 – 12.00

Onsd.25 des      stengt

Torsd.26.des     stengt

Fred 27.des        09.00 – 15.00

Mand. 30.des    08.00 – 15.00

Tirsd. 31.des      08.00 – 12.00

Onsd.01.jan       stengt

Influensavaksine for 2019/2020 Oppdatering

11. oktober 2019

Influensavaksinen for 2019/2020 er desverre forsinket og er forventet å komme i løpet av uke 43.

Influensavaksine for 2019/2020

7. oktober 2019

Det er forventet at influensavaksinen kommer i uke 42.

Influensavaksinen er forbeholdt for de i risikogruppen (se kriterier for risikogrupper lenger ned på siden).

De som ikke tilhører risikogruppen kan høre med sin fastlege om de kan få denne på resept. 

Tider for vaksinasjon er kl.09:00-11:30 og kl.13:00-14:00. Henvend deg i luken for vaksinasjon. 

For noen kan influensa gi alvorlige komplikasjoner. Personer i risikogruppen bør ta influensavaksine årlig.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

- Gravide etter 12 svangerskapsuke (2.og 3. trimester). Gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksinajson.

- Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.

- Alle fra fylte 65 år.

Barn og voksne med:

- Diabetes type 1 og 2.

- Kronisk luftveissykdom, hjerte-og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.

- Kronisk nevrologisk sykdom eller skade. 

- Nedsatt immunforsvar.

- Svært alvorlig fedme (KMI over 40).

- Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege. 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

- helsepersonell som har pasientkontakt.

- Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter.

- Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Sommerturnus 2019

24. mai 2019

Vi har ferieavvikling fra uke 26 og til og med uke 33. 

Dr. Terje Enersen har ferie uke 26-29.

Dr. Oksana Sjadjuk har ferie uke 26 og uke 29.

Dr. John Wilhelmsen har ferie uke 30-33.

Det vil dermed være mindre bemanning i ferieukene.

Husk å bestill dine resepter før din lege går ut i ferie. 

Ønsker dere alle en god ferie! 

Åpningstider påskeuken 2019

2. april 2019

Mandag den 15.04.19 og tirsdag den 16.04.19 har vi vanlig åpningstider.

De som planlegger blodprøvetaking disse dagene bør komme før kl.13:30.

Onsdag den 17.04.19 har vi kun åpent til kl.12:00 og tar dermed ikke blodprøver denne dagen. 

Ønsker dere alle en riktig god påske!

Ang. legehjemmelene til Dr. Liad Scharf og Dr. Helge A. Langnes

11. februar 2019

Vi må dessverre meddele at Dr. Liad Scharf har sagt opp sin legehjemmel og skal slutte som fastlege hos Kipervika Legesenter. Siste arbeidsdag for Dr. Liad Scharf vil være fredag den 29.03.19.

Fra den 01.04.19 vil det komme en kvinnelig lege, Dr. Oksana Sjadjuk, som skal være vikar for Dr. Liad sin pasientliste.

 

Vi må også dessverre meddele at Dr. Helge A. Langnes har sagt opp sin legehjemmel hos Kipervika Legesenter og kommer dermed ikke tilbake. 

Dr. Stein Ove Langva Midtbø skal være vikar for Dr. Langnes sin pasientliste. 

OBS OBS OBS!!! Mindre bemanning.

11. februar 2019

Fredag den 22.mars 2019, onsdag den 27.mars 2019 og torsdag den 28.mars 2019, vil det bli mindre bemanning på legekontoret pga kurs.

For de av pasientene som har time disse dagene vil alt gå som normalt.

For de av pasientene som hadde planlagt blodprøvetaking eller andre diverse undersøkelser må enten få tatt dette før eller etter disse dagene. 

 

NB! Vi tar fortsatt i mot øyeblikkelighjelp.

Ta gjerne kontakt med oss dersom noe er uklart. 

Influensavaksine for 2018/2019

25. oktober 2018

Vi har nå mottatt Influensavaksinen for 2018.

Influensavaksinen er forbeholdt for de i risikogruppen (se kriterier for risikogrupper lenger ned på siden).

De som ikke tilhører risikogruppen kan høre med sin fastlege om de kan få denne på resept. 

Tider for vaksinasjon er kl.09:00-11:30 og kl.13:00-14:00. Henvend deg i luken for vaksinasjon. 

For noen kan influensa gi alvorlige komplikasjoner. Personer i risikogruppen bør ta influensavaksine årlig.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

- Gravide etter 12 svangerskapsuke (2.og 3. trimester). Gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksinajson.

- Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.

- Alle fra fylte 65 år.

Barn og voksne med:

- Diabetes type 1 og 2.

- Kronisk luftveissykdom, hjerte-og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.

- Kronisk nevrologisk sykdom eller skade. 

- Nedsatt immunforsvar.

- Svært alvorlig fedme (KMI over 40).

- Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege. 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

- helsepersonell som har pasientkontakt.

- Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter.

- Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Vikarierende fastlege

21. august 2018

Jan Betten avslutter sitt vikariat som fastlege for Helge Andre Langnes den 31.08.18.

Erik Perez Råheim vil bli den nye vikarierende fastlegen for Helge Andre Langnes og vil da ta over Langnes sine pasientlister. 

Legeerklæring ved fravær i videregående skole

21. mars 2018

På grunn av nye fraværsregler for videregående skoler mottar vi en del henvendelser fra elever som ber om legeerklæring for fravær grunnet sykdom.

 

Fravær grunnet sykdom, hvor man er under 10%-grensen trenger man ikke legeerklæring for. Det er først når man overstiger eller står i fare for å overstige denne 10%-grensen at man trenger legeerklæring.

Legeerklæring grunnet sykdom vil fortsatt føres på vitnemålet, men regnes som godkjent fravær.

 

Ved behov for legeerklæring skal eleven inn på legetime. Denne henvendelsen må da prioriteres i forhold til ledige øyeblikkelig hjelp-timer.

Husk å ta kontakt ved første fraværsdag for å få dette journalført. Legeerklæringen kan da tilbakedateres fra første journalførte kontakt med legekontoret dersom eleven ikke får tilbud om time samme dag. 

 

OBS! Legeerklæring ved Diare/oppkast!

Ved tilstander hvor man av smittehygieniske årsaker ikke kan oppsøke legekontoret ved for eks. diare/oppkast tar man telefonkontakt første sykefraværsdag for å få dette journalført og eleven må så ta kontakt igjen med legekontoret når det har gått 48 timer etter siste diare/oppkast for time. 

Les flere nyheter