Senteret sitt bannerbilde

Kipervika Legesenter

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig, derfor er det tilrettelagt for bestilling av time og resepter via SMS. Husk at du bør ringe dersom du trenger time samme dag.

Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon 70 10 46 50 dersom du ønsker.Aktuelt

Fra 15. januar 2018 ble sykmeldingene digitale

18. februar 2018

Dette betyr at du nå får sykmeldingen din elektronisk på NAV sine sider. 

Pasienter som har arbeidsgivere trenger ikke lengre å fylle ut del D på papir.
Det er bare noen få pasienter som trenger sykmeldingen på papir fra denne datoen.
Det er pasientens eget valg å bruke papir eller digital sykmelding.

Noen pasienter må fortsatt få sykmeldingen på papir:
- De som ikke har en arbeidsgiver.
- De som får sykmeldinger som gjelder behandlingssdager eller reisetilskudd.
- De som har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige.
- De som ikke har bankID eller annen legimitasjon på høyeste sikkerhetsnivå.
- De som oppholder seg på skjult adresse (kode 6-brukere).

SLIK ER GANGEN I DEN DIGITALE SYKMELDINGEN
- Du som pasient vil få en sms eller en e-post hvor det står:
« Det ligger en melding til deg på nav.no.»
- Du må så logge deg inn på nav.no og finner sykmeldingen din under tjenesten «Ditt sykefravær».
Herfra kan du sende sykmeldingens del C til arbeidsgiver.
- Du vil så få en ny sms eller e-post siste dag i sykmeldingsperioden om at det ligger en søknad på nav.no.
Dette er altså tidligere del D av sykmeldingen.
Fyll så ut søknaden om sykepenger og send den digitalt til NAV og arbeidsgiveren.

Det nye er at søknaden om sykepenger ikke kan sendes før sykmeldingen har gått ut. I søknaden forteller arbeidstakeren hva som har skjedd i løpet av sykefraværet. Etterskuddsvis søknad er i tråd med regelverket som allerede gjelder. Ved sykemeldinger som er lengre enn 31 dager blir perioden delt opp slik at du som pasient kan søke om sykepenger underveis i sykefraværet.

Les mer her: www.nav.no/digitalsykmelding.

Informasjon for de som er pårørende i en omfattende omsorgssituasjon

18. februar 2018

Det er ansatt en erfaringskonsulent i virksomhet Aktivisering- og velferd for pårørende til personer med omfattende omsorgsbehov. 

Det er etablert et samarbeid med hjemmetjenesten for å utvikle mer fleksibel avlastning, og andre former for praktisk støtte til pårørende.

Dette er noe av det de kan tilby deg:
- Informasjon.
- Praktisk råd og veiledning.
- Noen å snakke med om din situasjon.
- Avlastning tilpasset din situasjon.

Du trenger ingen henvisning fra lege. Du kan ta direkte kontakt med:
* Erfaringskonsulent Ingunn Rustad Hansen.
Virksomhet Aktivisering og velferdstjenester.
Tlf: 70 16 30 51, mob: 91 14 89 57.
Mail: ingunn.rustad.hansen@alesund.kommune.no

* Helsefagarbeider Dorthe Lise Nøstdal - Hjemmetjenesten.
Tlf: 70 16 30 51, mob: 91 15 63 46.
Mail: dorthe.lise.nøstdal@alesund.kommune.no

Vikarierende fastlege

18. september 2017

Jan Betten er vikarierende fastlege for Helge Langnes til januar 2019. Dette medfører at Betten tar over Langnes sine pasientlister frem til denne perioden.

Vi har fortsatt igjen influensavaksine på lager

18. september 2017

Influensavaksinen er forbeholdt for de i risikogruppen (se kriterier for risikogruppe lenger ned på siden).

 

De som ikke tilhører risikogruppen kan bestille influensavaksinen på resept hos sin fastlege. 

 

Tider for vaksinasjon er kl. 09.00-11.30 og kl. 13.00-14.00. Henvend deg i luken for vaksinasjon. 

 

For noen kan influensa gi alvorlige komplikasjoner. Personer i risikogruppene bør ta influensavaksine årlig. 

 

Influensavaksine anbefales spesielt for:

- Gravide etter 12 svangerskapsuke (2.og 3. trimester). Gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksinasjon.

- Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.

 - Alle fra fylte 65 år.

Barn og voksne med:

- Diabetes type 1 og 2.

- Kronisk luftveissykdom, hjerte-og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.

- Kronisk nevrologisk sykdom eller skade.

- Nedsatt immunforsvar.

- Svært alvorlig fedme (KMI over 40).

- Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege. 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

- Helsepersonell som har pasientkontakt.

- Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter.

- Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.